Fra 16 til 18. februar reiste jeg og Caroline Hoff til Milano i Italia. Sammen med oss fra Unge Høyre deltok også to stykker fra KrFU. I Milano deltok vi på et møte i paraplyorganisasjonen vår i Europa, YEPP. Vi var med på å behandle og vedta resolusjoner, samtidig som vi besøkte statskanalen i Italia, Mediaset.

Italia er et av landene som har opplevd flyktningskrisen aller hardest i Europa. Den høye ankomsten av asylsøkere til Italia har eksplodert siden flyktningskrisen i 2015, og har også påvirket det politiske ordskiftet og partiene. Likevel er den industrielle økonomien i Italia på nesten samme størrelse som Storbritannia og Frankrike. Arbeidsledigheten i Italia er ganske høy, på nesten 12 %.

På møtet behandlet vi 6 resolusjoner om alt fra sosiale medier til flyktninger. De to resolusjonene som vakte aller mest oppmerksomhet handlet om hvordan europeiske stater kan kreve inn skatt fra internasjonale selskaper som Facebook og Google. Samtidig behandlet vi en resolusjon om Europas rolle i den humanitære bistanden i Middelhavet.

Unge Høyres rolle på dette YEPP møtet var at vi skulle hjelpe mennesker i nød, og at de frivillige, humanitære organisasjonene skulle koordinere bedre sammen for mest mulig hjelp. I tillegg jobbet vi for at de europeiske statene skal bestemme skatteinnkrevingen fra internasjonale selskaper som Facebook selv.

Temaet for YEPP møte var fremtidens arbeidsliv og digitalisering. Det kommer mange, nye arbeidsplasser i Europa framover og diskusjonene handlet om hvordan vi kan møte denne digitaliseringen. De europeiske statene møter mange av de samme utfordringene årene som kommer, og derfor er det utrolig viktig at Europa sammen kommer fram til gode løsninger.