Fra 29. september til 19. oktober fikk jeg følge FNs generalforsamling. FNs generalforsamling er et høydepunkt for internasjonal solidaritet og samarbeid, og det har vært utrolig stort å få jobbe for barn- og ungdom akkurat der. Det kan se litt ut som FNs generalforsamling slutter når alle statslederne drar hjem, men det er da det gøyeste begynner!Arbeidet i tredjekomite
Jeg var så heldige å følge tredjekomite, det er komiteen for sosiale, menneskelige og kulturelle spørsmål. Allerede på dag to åpnet generaldebatten. Der fortalte representantene om tilstanden i hjemlandet sitt, men også hvilke prioriteringer de ville gjøre fremover. Vi var så heldige at vi fikk holde Norges innlegg i generaldebatten. Det var stort, men også en unik måte å få sette dagsorden på.

Mitt innlegg handlet om å inkludere ungdom i fredsprosesser:
Jeg tror at dersom en gir ungdom en sjanse til å bidra, vil de ta ansvar og bli forkjempere for fred. I mange sårbare land, utgjør de unge størsteparten av befolkinga. Vi vet at en høyere ungdomsdel, øker risikoen for væpna konflikt. Det betyr ikke at ungdom er problemet, men heller symptomet.

Videre fulgte debatter om kvinners rettigheter, forholdene for barn og ungdom, flyktningers rettigheter og sosial utvikling. Jeg er dypt bekymret over de trendene vi ser nå land som tidligere har stått fast med Norge i viktige menneskerettighetsspørsmål endrer språket sitt i en retning som er uheldig for sosial utvikling. Jeg fikk og stille spørsmål om kvinner rettigheter på vegne av Norge. 

Resolusjonsbehandling
De to siste ukene brukte jeg på å påvirke behandlingen av resolusjonene; Policies and Programmes involving Youth, og Rigths of the child. I år var debatten om at alle barn som utsettes for omsorgssvikt skal ha rett på et trygt sted å vokse opp. Policies and Programmes involving Youth, handlet om noen av de sakene som er aller viktigst for ass.

I resolusjonens førsteutkast ble ungdom som aktører i fredsprosesser og utdanning til barn på flukt nevnt. I tillegg til viktige spørsmål og seksuell, og reproduktiv helse og utdanning. Derfor var det trist å se hvor hardt og systematisk enkelte land arbeidet for å få de delene ut av resolusjonen.  Lyspunktene var ungdomsdelegatenes felles innsats for å beholde formuleringene, innleggingene til de nordiske landene i forhandlingene og Norges ambassadør til FNs, Mona Juul sitt hovedinnlegg om barn og unge på vegne av de Nordiske landene.

Med unntak av at FN gikk tom for penger i midten av oktober og måtte spare inn på heis, rulletrapp og air-condition var oppholdet knirkefritt. Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har lært, og det privilegiet det er å få delta på et av verdens viktigste politiske arrangement.

 

Hilsen
Amalie Gunnufsen
Sentralstyremedlem og internasjonalt ansvarlig i Unge Høyre