Unge Høyre, Unge Venstre og KrFU samarbeider om et demokratiprosjekt som består av både seminarer i Kenya, og besøk i Norge av kenyanske ungdomspolitikere.

Fra 20. Oktober til 2. November var jeg, Amalie i Kenya. Denne høsten har prosjektet fokusert på ung og folkevalgt opplæring, akkurat som hos oss.

Vi hadde tre dager med seminar sammen med unge og folkevalgte fra forskjellige Kenyanske ungdomsparti. På samme måte som i Norge kan unge politikere slite med å få gjennomslag og bli hørt. I Kenya utgjør ungdom fra 15-24 år 20.03% av befolkningen. Dersom unge politikere ikke blir valgt og lyttet til vil Kenya ha et stort demokratisk underskudd.

Jeg snakket om hvordan vi jobber med politikkutvikling og hvordan vi jobber opp imot moderpartiet vårt for å få gjennomslag. Det ble laget planer for hvordan de Kenyanske ungdomspartiene skulle jobbe videre med dette.

Jeg gleder meg til å jobbe videre med prosjektet.

 

Amalie