Pressemelding fra 10. januar 2018

Unge Høyre har i dag fått beskjed fra Kristian Tonning Riise om at han trekker seg som leder av Unge Høyre.

PRESSEMELDING FRA UNGE HØYRE, AV MARIA BARSTAD SANNER – GENERALSEKRETÆR I UNGE HØYRE
Jeg har i dag fått beskjed fra Kristian Tonning Riise om at han trekker seg som leder av Unge Høyre.

Jeg har blitt kontaktet av medlemmer som har reagert på Kristians oppførsel i ulike sosiale sammenhenger. Dette er episoder og oppførsel han har blitt konfrontert med og jeg har vært tydelig på hva vi som organisasjon forventer av ham som leder. At Kristian nå selv velger å gå av som leder i Unge Høyre er en beslutning jeg støtter. Han har selv sagt til meg at han ved enkelte anledninger utvist dårlig dømmekraft og ikke satt de nødvendige grensene som man skal og bør kunne forvente av personer i ledende posisjoner.

Jeg understreker at jeg som generalsekretær ikke har mottatt varsler om Kristian. Dersom noen likevel har opplevd noe som er ubehagelig eller upassende i Unge Høyre, oppfordrer jeg dem til å ta kontakt med meg. Vi er en organisasjon hvor det skal være trygt å varsle – alle skal oppleve å bli tatt på alvor og bli godt ivaretatt.

Sandra Bruflot overtar som leder for Unge Høyre frem til landsmøtet i juni.

Pressehenvendelser kan rettes til:
Peder Egseth
922 41 857

Dersom medlemmer eller foreldre ønsker å komme i kontakt med Unge Høyre er vi tilgjengelige på mail:

Maria Barstad Sanner, generalsekretær: marsan@hoyre.no
Sandra Bruflot, fungerende leder: sandra@ungehoyre.no