Torsdag 13. desember skal Akershus Unge Høyre ha sitt siste Politisk Forum i 2018! Også denne gangen har mange medlemmer skrevet egne resolusjoner som de ønsker å få vedtatt. 

Frigg W. Rugset er politisk nestleder i Akershus Unge Høyre og er derfor ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet og sammen med Politisk Utvalg innstiller hun på hvilke resolusjoner som skal behandles.

– Denne gangen har vi fått veldig mye spennende. Jeg merker at jeg gleder meg til å sette meg nærmere inn i de ulike sakene og forberede en innstilling, sa Frigg like etter resolusjonene ble publisert.

Videre snakker hun om viktigheten med at vi får med så mange som mulig på Politisk Forum som denne gangen også er juleavslutningen i Akershus Unge Høyre.

-Når vi har så mange gode resolusjoner er det viktig at vi får en god og bred debatt. Vi avslutter også med pepperkaker og god stemning, så jeg håper å se så mange som mulig.

Resolusjonene finner du her:  PF 13.12.18 – innsendte resolusjoner