Individet har rett til å utfolde seg og delta i samfunnet. Dette for å berike samfunnet og den enkelte. Av dette følger det at mennesket har ytringsfrihet – nettopp fordi den er grunnleggende for samfunnsutvikling- og deltakelse.

Ytringsfriheten er ikke en selvfølge i mange land. Politisk opposisjon ties til taushet, staten legger hindringer for opprettelse av uavhengige medier og personer tortureres for å ytre sine meninger. Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter, og det skal reageres gjennom sanksjoner, stopp av handelsavtaler, bistand, politisk påvirkning og i siste instans bruk av militær makt.

Gå til politikk A-Å