Individet har rett til å utfolde seg og delta i samfunnet. Av dette følger det at mennesket har ytringsfrihet – nettopp fordi den er grunnleggende for samfunnsutvikling- og deltakelse. Det har en egenverdi å kunne si, mene og uttrykke hva man vil.

Ytringsfriheten er ikke en selvfølge i mange land. Politisk opposisjon ties til taushet, staten legger hindringer for opprettelse av uavhengige medier og personer tortureres for å ytre sine meninger. Norge skal reagere kraftig mot stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter, og det skal reageres gjennom sanksjoner, stopp av handelsavtaler, bistand, politisk påvirkning og i siste instans bruk av militær makt.

Ytringsfriheten er også en grunnleggende rettighet i vårt liberale demokrati. Vi mener at det bør være færrest mulig begrensninger på ytringsfriheten i Norge. Samtidig mener vi at ytringsfriheten ikke er absolutt. Hatytringer og rasisme som innskrenker andres frihet bør straffes. Derfor vil vi beholde lovgivningen om skjerpende forhold ved hatkriminalitet.

Gå til politikk A-Å