Norge kommer til å mangle mer enn 90 000 fagarbeidere innen 2035, og det er avgjørende at flere velger yrkesfag hvis Norge skal sikre arbeidsplasser i fremtiden.

Likevel fullfører nesten halvparten av elevene på yrkesfag ikke utdanningen sin. Unge Høyre vil derfor gjøre undervisningen mer relevant og rettet mot det yrket du utdanner deg til. Vi vil fjerne unødvendig teori og å få mer praksis inn i undervisningen. Unge Høyre vil legge til rette for at man kan ta hele eller deler av utdanningsløpet i bedrift. For å sikre at alle yrkesfagelever får en undervisning som er tilpasset dem, ønsker Unge Høyre en tredeling av yrkesfaglig utdanning med ulik mengde teori og praksis.

Unge Høyre mener det er på høy tid at yrkesfag blir mer praktisk. For å sikre at alle yrkesfagelever får en undervisning som er tilpasset dem, ønsker Unge Høyre en tredeling av yrkesfaglig utdanning. Elever som ønsker yrkesfag med betydelig mer praksis, skal kunne velge en yrkesfaglig utdanning (“yrkesfag max”) med lite teori og uten mulighet for påbygg. Elever som fortsatt ønsker å ha mulighet til å ta påbygg kan velge yrkesfag med praksisrettet teori, mens elever som ønsker å få yrkes- og studiekompetanse kan velge å gå fire år med skole og praksis (YSK).

Gå til politikk A-Å