For å løse klimakrisa trenger vi mer ren energi, som kan erstatte forurensende kull og gasskraftverk i hele Europa.

Norsk vindkraft er lønnsom, ren, den kutter utslipp i Norge og utlandet. Vi trenger den for å nå klimamålene. Derfor trenger vi mer vindkraft.

Norsk vindkraft har potensialet til å bli et grønt industrieventyr hvor vi kan skape jobber, bygge ut grønn kraft til vår egen industri og til verden rundt og til å omstille samfunnet. Mer vindkraft er bra næringspolitikk, energipolitikk og klimapolitikk.

Unge Høyre vil også satse på havvindmøller. Dette er likevel ikke lønnsomt enda, og det kommer det ikke til å bli på en stund. Foreløpig trenger havvind subsidier og kan derfor ikke erstatte vind på land nå.

Unge Høyre vil ha en forutsigbar og helhetlig plan for hvordan vi skal bygge ut både vindkraft til land og hav og se dette i sammenheng med vannkraft.

Gå til politikk A-Å