I dag er det for mange elever som ikke fullfører videregående opplæring. Unge Høyre mener at det viktigste er at alle får tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan få seg en jobb og leve et selvstendig liv – og ikke nødvendigvis at alle fullfører videregående skole. Samtidig vet vi at de som ikke har fullført videregående skole oftere faller utenfor arbeidslivet. Derfor må vi legge til rette for at flest mulig skal kunne fullføre den videregående opplæringen og sikre gode alternativer for de som ikke ønsker eller makter å fullføre.

Gå til politikk A-Å