Når man innehar et norsk statsborgerskap, innebærer dette mange plikter og retter. Vi har retten til å stemme, til velferdsgoder og til en gratis utdanning. Samtidig innebærer denne kontrakten mellom innbygger og stat også å måtte forsvare landet i en krisesituasjon. Unge Høyre er derfor tilhengere av verneplikten.

Verneplikten er en sentral del av det norske forsvaret. Det sikrer kontinuerlig rekruttering til forsvaret samtidig som heimevernet utgjør en viktig del av norsk kriseberedskap. Unge Høyre ønsker derfor å bevare den kjønnsnøytrale verneplikten.

Gå til politikk A-Å