Unge Høyre ønsker verdens beste skole, hvor alle elever har like muligheter til å lykkes. Den dagen du begynner på skolen skal du møte engasjerte, dyktige og oppdaterte lærere. Elever som trenger ekstra hjelp skal få den hjelpen de trenger – tidlig. For Unge Høyre er det et viktig prinsipp at det er skolen som tilpasser seg til eleven, ikke motsatt. Med større frihet til elevene, tilpasset undervisning, dyktige lærere og et trygt sted å være, skaper vi verdens beste skole.

Gå til politikk A-Å