Unge Høyre mener at vi lever i et velferdsamfunn, ikke en velferdsstat. Mens Arbeiderpartiet og resten av venstresiden mener at velferd er noe som kommer fra det offentlige alene, mener Unge Høyre at velferdssamfunnet handler om et samfunn vi har ansvar for sammen. Dersom politikere gir skattelettelser til familier, så øker velferden til den enkelte familie. Den viktigste formen for velferd kommer nemlig ikke fra staten, men heller fravær av statlig kontroll. Det gjør at mennesker kan leve frie liv, ta selvstendige valg og ha ansvar over egen hverdag.

Gå til politikk A-Å