Tilpasset opplæring


Det er enda for mange som dropper ut av skolen. Skal flere fullføre og trives i skolen, er det også viktig at elevene blir gitt frihet i skolehverdagen. Frihet bidrar til motivasjon, trivsel og læringsglede for elevene, og med friheten følger det også ansvarsopplæring. Fremfor læringstomme fritimer bør det innføres fleksible skoletimer hvor elevene kan velge klasserom og undervisning tilpasset deres behov. 

Vi trenger et utdanningssystem som i større grad er tilpasset hver enkelt elev. Både de elevene som mangler motivasjon til å sitte 13 år sammenhengende på skolebenken, og de elevene som ønsker å få større utfordringer, bør møte en skole som er tilpasset dem. 

Unge Høyre vil:

  • Utvikle flere retninger innenfor videregående opplæring, slik at flere elever fullfører videregående opplæring.