Tigging


Tigging er ikke en vei ut av fattigdom, men en siste utvei for mennesker som ikke har annet valg. Det ligger i Unge Høyres ryggmarg at mennesker som faller utenfor alltid skal få en ny sjanse. Arbeid og skole er de avgjørende faktorene for at mennesker løftes ut av fattigdommen og får frihet over sitt eget liv.

Unge Høyre mener at vi ikke kan forby mennesker å be om hjelp, og vil derfor ikke innføre et nasjonalt tiggeforbud.