Tidlig innsats

I dag er det for mange elever som ikke lærer det de trenger på skolen. I tillegg ser vi at barn av høyt utdannede foreldre har bedre språkferdigheter enn barn av lavt utdannede foreldre allerede i treårsalderen. Dersom man ikke får hjelpen man trenger tidlig, vil man falle lenger og lenger bak i løpet av skoleløpet. 

Unge Høyre vil at alle elever skal ha mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter. Tidlig innsats skal gi flere barn hjelp med en gang utfordringene oppstår. Elevenes bosted eller sosiale bakgrunn skal ikke være avgjørende for deres muligheter til å lykkes og lære på̊ skolen. Tidlig innsats handler om å fange opp elever som sliter og gi dem hjelp tidlig i skoleløpet slik at de ikke blir hengende etter.