Surrogati


Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få båret frem eget barn gjennom surrogati. Dette burde ikke være ulovlig. Å nekte voksne mennesker retten til det mange vil karakterisere som en naturlig del av livet, nemlig å bli foreldre, er ikke riktig. Så lenge surrogati kan oppleves som positivt for begge parter, både kvinnen som bærer barnet, og foreldrene, er det ingen grunn til å opprettholde forbudet. 

Unge Høyre vil tillate altruistisk surrogati.