Strømstøtte

Unge Høyre mener det viktigste tiltaket for å redusere strømprisene er å bygge ut mer fornybar energi.

Rekordhøye strømpriser et problem. Men problemet løses ikke av at staten går inn med stadig flere støtteordninger.

Vi kan ikke ha statlige støtteordninger som kompenserer innbyggere og bedrifter for høye strømpriser i det uendelige. Vi må bort fra statlige støttehjul og over på faktiske tiltak så fort som mulig. Det er forståelig at strømstøtten ble innført, da kostnadene ble ekstraordinært høye for
husholdningene. Vi kan likevel ikke ha som prinsipp at staten skal subsidiere borgerne ved enhver uforutsett kostnadsøkning. Strømstøtten bør derfor fjernes, og ressursene bør brukes på å øke energisikkerheten og energiproduksjonen.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne strømstøtten
  • Bygge ut med grønn energi
  • Beholde utenlandskablene
  • Styrke overføringskapasiteten mellom nord og sør
  • Sikre økt energieffektivitet i industri og husholdninger