Skole


Vi vil ha verdens beste skole hvor alle elever har lov til å lykkes.

Unge Høyre vil ha verdens beste skole hvor alle elever har like muligheter til å lykkes. Skolen er det viktigste vi unge har for å få de verktøyene vi trenger for å skape vår egen fremtid.

Alle elever er forskjellige, og da nytter det ikke med en skole tilpasset gjennomsnittseleven. Vi vil at elevene skal få være sjef over egen utdanning. Da må elevene få mer frihet til å ta egne valg, sånn som hvilken videregående skole de skal begynne på.

Vi vet også at det blir et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Unge Høyre vil jobbe for å gjøre yrkesfag mer attraktivt, slik at flere velger og fullfører yrkesfaglig utdanning.

Noen elever trives ikke på skolen. For mange opplever mobbing, og spesielt etter pandemien sliter mange unge med psykiske problemer. Da er det avgjørende å ha en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Unge Høyre vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten.

Unge Høyre vil:

  • Innføre nasjonalt fritt skolevalg så alle elever kan velge videregående skole selv
  • Innføre fritt nivåvalg
  • At store prøver og innleveringer skal vurderes anonymt
  • Ha eksamen før russetiden
  • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet
  • Ansette flere helsesøstre
unge Høyre

Mener at elevene vet best selv hvilken skole de bør gå på, og vil la elevene velge videregående skole selv.

Opposisjonen

Satte en stopper for nasjonalt fritt skolevalg, som ville sikret alle norske elever mulighet til å velge videregående skole selv.