Skole


Mye er bra i norsk skole! Norske elever trives godt på skolen. De er selvstendige og de scorer godt på kritisk tenkning og demokratiforståelse. I 2016 viste PISA-undersøkelsen at norske elever for første gang er bedre enn gjennomsnittet i både lesing, regning og naturfag. Dette er en markant bedring fra 2013.

Unge Høyres skole skal være en skole som ser hver enkelt elev. Vi mener at skolens fremste formål er å lære oss nysgjerrighet, grunnleggende ferdigheter og evnen til å lære nye ferdigheter. Skolen skal bidra til at elevene får de verktøyene de trenger for å skape sin egen fremtid. Dette er nøkkelen til sosial mobilitet og muligheter for alle.

Vi vet også at det blir et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Det er for få elever som velger yrkesfag, og yrkesfag har ofte blitt løsningen for umotiverte elever som sliter på skolen. Unge Høyre vil forsterke satsingen på yrkesfag for å gjøre yrkesfag mer attraktivt, slik at flere velger og fullfører yrkesfaglig utdanning.

For mange elever opplever mobbing, og mange norske ungdommer lever med en psykisk lidelse. For flere av disse er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Dessverre blir mange tilfeller oppdaget sent, og mange barn og unge får ikke den behandlingen trenger. Unge Høyre vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten.

Unge Høyre vil:

  • Valgfritt sidemål
  • Eksamen før russetiden
  • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet
  • Ansette flere helsesøstre
  • Bevare fritt skolevalg
  • Innføre fritt nivåvalg