Lese-, regne- og skrivevansker

Det viktigste vi kan gjøre for elever som sliter med lese-, regne- og skrivevansker er å sørge for at det blir oppdaget tidlig slik at elevene får den oppfølgingen og tilpasningen de trenger. Derfor må vi gi lærere og pedagoger i barnehagen kompetansen de trenger til å oppdage dette tidlig. Det må gjøres gjennom et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og skolen. Vi må også sørge for at elevene som sliter for de virkemidlene de trenger til å lykkes i skolen. Derfor skal elever med lese-, skrive- og regnevansker få støtte til datautstyr.

Unge Høyre vil: 

  • Jobbe for at flere pedagoger i barnehagen har kompetanse innenfor dysleksi og dyskalkuli slik at man fanger opp barn med spesielle behov før skolestart
  • Gi elever med lese-, skrive- og regnevansker støtte til datautstyr
  • Styrke samarbeidet med PP-tjenesten og skolen