Jenter rett til utdanning


Én av fem jenter blir i dag nektet retten til noe vi ser på som en grunnleggende rettighet, utdanning. Hvis alle jenter i verden hadde grunnskoleutdanning ville verden vært et bedre sted for alle, og fattigdom kan reduseres dersom jenter i utviklingsland får rett til utdanning. Gjennom bistandspenger fra Norge kan jenter som i dag ikke får gå på skole, få den muligheten.

Unge Høyre vil alltid kjempe for at jenter skal ha rett til utdanning, uansett hvor de bor.