Inkluderende arbeidsliv

Den største ulikheten mellom mennesker i samfunnet skyldes jobb. Det er stor forskjell på om du får lov til å delta i arbeidslivet eller blir stående utenfor. En jobb å gå til er velferd, mestring, selvfølelse, uavhengighet og ofte en god medisin. Alle som kan, bør derfor få de beste mulighetene til å bidra i arbeidslivet, uavhengig av bakgrunn eller funksjonsevne. 

Unge Høyre er derfor tilhenger av en inkluderingsdugnad som hjelper flest mulig til å stå i jobb. Vi vil blant annet styrke innsatsen for unge som står utenfor arbeidslivet og sørge for at en andel av alle nyansatte i staten, er ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I tillegg ønsker vi anonyme CV-er og jobbsøknader for å forhindre diskriminering på bakgrunn av navn og bakgrunn.