Grønt skattesystem


I dag opereres det med et rødt skattesystem i Norge, der målet er å maksimere statens inntekter. Unge Høyre vil erstatte dagens system med et grønt skattesystem. Samtidig som å minke det totale skattetrykket, bidrar et grønt skattesystem til et mer klima- og miljøvennlig samfunn. Ved å innføre et grønt skattesystem senker vi skattene på ting som er bra, for eksempel arbeid, samtidig som vi øker skattene på det som er forurensende, for eksempel CO2-utslipp. Dette gjør det billigere å være miljøvennlig, og dyrere å forurense. Det vil for eksempel bli billigere å kjøpe en el-bil og dyrere å kjøpe dieselbil.