Grønn finans

Unge Høyre mener det må bli lettere for grønne prosjekter å få finansiering

Dette er problemet

Alle grønne investeringer trenger penger. Grønne obligasjoner er lån øremerket til klimavennlige investeringer. Veksten i slike obligasjoner har vært betydelig og Oslo Børs var den første i verden som lanserte en egen liste for grønne obligasjoner. Med slike lån blir finansiering av prosjekter og hvilken effekt det har på miljøet viktig.

I dag finnes det ikke standardiserte krav til utstedelsen av grønne obligasjoner. Unge Høyre mener finansmarkedet og privat kapital spiller en viktig rolle for å finansiere klimavennlige investeringer. Norge har både kapital og overførbar kompetanse i petroleumssektoren som kan flyttes over i fornybarnæringen. En grønn finansklynge vil kunne samle kompetanse, fremme innovasjon og sikre en plattform for verdiskaping og vekst, og investeringer i fornybar energi. Norge har gode forutsetninger for å bli et knutepunkt for grønne obligasjoner og grønn finans.

I dag opereres det med et rødt skattesystem i Norge, der målet er å maksimere statens inntekter. Unge Høyre vil erstatte dagens system med et grønt skattesystem. Samtidig som å minke det totale skattetrykket, bidrar et grønt skattesystem til et mer klima- og miljøvennlig samfunn.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre er opptatt av at hver enkelt av oss skal kunne bidra til en grønn økonomi og grønne prosjekter. Myndighetene må gjøre det enkelt med lover og regler som er tilpasset den grønne økonomien og stiller strenge krav til miljø og klima.

Unge Høyre vil derfor arbeide for at Norge skal være et internasjonalt knutepunkt for grønne obligasjoner og for internasjonale standardiserte krav for utstedelsen av grønne obligasjoner. Det må også innføre internasjonale standarder for rapportering av klimarisiko i norske regnskapsregler. Det er gode grunner til å etablere en stor klynge i Norge for investeringer i, samt utvikling og realisering av, internasjonal fornybar energi. Norske myndigheter må også etablere investeringer i fornybart som en sentral del av norsk klimapolitikk.

Ved å innføre et grønt skattesystem senker vi skattene på ting som er bra, for eksempel arbeid, samtidig som vi øker skattene på det som er forurensende, for eksempel CO2-utslipp. Dette gjør det billigere å være miljøvennlig, og dyrere å forurense. Det vil for eksempel bli billigere å kjøpe en el-bil og dyrere å kjøpe dieselbil.