Fylkes-
kommunen

Unge Høyre mener det er unødvendig med tre forvaltningsnivå i Norge. Det fører til unødvendig byråkrati, unødvendige utgifter og uklare ansvarsområder. Selv om Høyre i regjering har sørget for en regionreform som har redusert antallet fylkeskommuner, mener vi likevel fylkeskommunen er unødvendig. Derfor vil Unge Høyre legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene og finansieringen til større og mer robuste kommuner.