Formuesskatten

Norge er ett av få land som fremdeles har formueskatt, og det er det eneste landet i verden hvor formuesskatten slår inn på et lavt nivå. Formuesskatten tar utgangspunkt i personers nettoformue, og nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommunen og staten. Dette er en stor ulempe for norske bedriftseiere, fordi de må betale skatt på bedriften sin og de får en større konkurranse fra andre land. Dette rammer særlig de små og mellomstore bedriftene, som utgjør 99% av alle bedriftene i Norge.

Unge Høyre vil senke formuesskatten og på sikt avvikle den. Vi vil sikre norsk eierskap gjennom å trappe ned formueskatten på arbeidende kapital for å gjøre beskatningen av norske bedrifter konkurransedyktig med sammenlignbare land.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne formuesskatten