Eiendomsskatt


Unge Høyre mener at verken kommune eller stat skal ha rett til å innkreve skatt på eiendom. Det er usosialt å skattlegge folks hjem. 

Unge Høyre vil:

  • Fjerne kommunenes rett til å innkreve eiendomsskatt på bolig.