Egenandeler i helsevesenet

Overforbruk av offentlige tjenester er en byrde for samfunnet. Det minsker behandlingskapasiteten for de som faktisk trenger hjelp. Lave egendeler er derfor gjerne et grunn til at enkelte tjenester overbelastes. 

Unge Høyre vil:

  • Øke egenandeler på helsetjenester. 
  • Innføre egenandel på hjemmesykepleie.