Digital skolehverdag

Korona-pandemien har vist oss at en digital skolehverdag er mulig. Vi håper erfaringene fra det blir brukt til å utvikle hjelpemidler for en bedre digital skolehverdag.

Unge Høyre vil:

  • At elever skal ha mulighet til å be om videopptak av muntlig eksamen, slik at det kan klages på karakteren som blir satt. 
  • Ha flere digitale løsninger i skolen for å redusere kjøpet av bøker i papirformat. 
  • Sikre at lærer har den nødvendige kompetansen for å anvende ny teknologi i undervisningen før det erstatter alle andre undervisningsformer. 
  • Tilby flere nettbaserte kurs, som for eksempel digitale klasserom, dersom skoler ikke har mulighet til å tilby ulike programfag. 
  • At flere skoler skal prøve ut «omvendt undervisning/flipped classroom». 
  • At elever skal få en introduksjon i enkel programmering i samarbeid med offentlige, ideelle og private aktører på barneskolen. 
  • Støtte forskning og utvikling av nye løsninger på IKT i undervisningen. 
  • At elever med dysleksi og spesifikke språkvansker skal ha rett til skolebøker med lyd. 
  • At elever med dysleksi skal ha rett til anskaffelse og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.