Delingsøkonomi


Deling av bolig, bil, arbeidstjenester og liknende har kommet for å bli. Det fører med seg både utfordringer og muligheter. Arbeidslivet vil bli endret, og vi må tilpasse lover og reguleringer til de nye måtene å drive arbeidsliv på. Opprettelse av nye foretak som gjør at vi utnytter ressursene våre mer effektivt er til fordel for brukere, arbeidstakere og det offentlige. Derfor støtter Unge Høyre dem som tar initiativ til verdiskapning og nødvendig omstilling av arbeidslivet.