Avgifter


Avgifter er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og vri forbruk. Avgifter er et nødvendig onde for å få inntekter til staten, som skal fordeles på gode formål. Vi mener at et eksempel på et godt formål er at avgifter brukes for å sørge for at grønne valg premieres, og at forurensende adferd avgiftslegges hardere. Unge Høyre vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til enkeltmennesket. 

Unge Høyre vil: 

  • Kraftig redusere det samlede skatte-og avgiftstrykket
  • Fjerne særavgiften for sjokolade- og sukkervarer
  • Harmonisere særavgift på lettere narkotiske stoffer med tobakksavgiften, ved legalisering
  • Øke CO2- avgiften.