Arveavgift


Arveavgift er en skatt på menneskers eiendeler når de går bort. Det er arvingene og de gjenlevende etter den avdøde som må betale skatten. I mange år førte arveavgiften til at etterlatte måtte selge hus og hjem, hytter og familiebedrifter for å betale arveavgiften. De rikeste klarte å omgå avgiften ved å tilpasse sine formuer og eiendeler slik at de slapp å betale arveavgift. Vanlige mennesker hadde gjerne ikke råd til å omgå den. Arveavgiften var derfor usosial og urettferdig og rammet hardest dem med lave eller middels inntekt. Arveavgiften ble derfor fjernet i 2014, fordi det var en skatt på død. Unge Høyre vil ikke gjeninnføre den.

Unge Høyre vil: 

  • Ikke gjeninnføre arveavgiften