For å løse klimakrisa er vi helt avhengig av å erstatte forurensende energi med ren, fornybar energi. Unge Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor sørge for mer investeringer i fornybar energi som vannkraft. Vi vil både bygge ut flere vannkraftverk og modernisere vannkraftverkene vi har, slik at de får utnyttet vannet bedre.

Unge Høyre vil derfor tillate kraftutbygging i nye vassdrag, samt skånsom utbygging i vernede vassdrag der det ikke forringer verneverdiene, eller der utbyggingen kan bidra til vern mot flom.

Vi vil også jobbe for at kraftprodusentene oppgraderer vannkraftverkene sine. I tillegg vil vi innføre investeringsfradrag for vannkraftverk.

Gå til politikk A-Å