1 av 5 går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Derfor mener Unge Høyre elevene skal bruke mer tid på å lære seg ett språk skikkelig, i stedet for to nesten like språk dårlig.

Unge Høyre mener det er viktig at elevene får god kjennskap til begge skriftspråkene, men det betyr ikke at man trenger å pugge grammatikken på sidemålet eller ha språktester. Dette bør elevene selv få lov til å velge.

Unge Høyre vil innføre valgfritt sidemål på ungdomsskolen og på videregående, og i stedet opprette skriftlig sidemål som et valgfag. Så lenge sidemål ikke er valgfritt, vil vi jobbe for at sidemålseksamen avvikles og at sidemålskarakteren skal fjernes.

Gå til politikk A-Å