Unge Høyre anerkjenner at mennesket er feilbarlig. Likevel er valgfrihet i seg selv et gode. For at mennesker skal ha muligheten til å utvikle seg i tråd med egne overbevisninger, må de ha friheten til å ta valg som majoriteten kanskje mener er feil. Riktige valg for noen kan være gale valg for andre. Vi mener staten i minst mulig grad skal ta valg på vegne av innbyggerne. Forutsetningen for valgfrihet er at det ikke går på bekostning av andres individuelle rettigheter.

Gå til politikk A-Å