Transport er en av hoved utslippskildene av CO2. Staten må derfor både bruke pisk og gulrot for å gjøre transporten mer miljøvennlig. Dette kan for eksempel være bruk av bompenger, fritak i avgifter og andre økonomiske incentiver. Denne politikken er i tråd med vårt klima- og miljøsyn, hvor man legger til rette for at det skal bli dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig.

Gå til politikk A-Å