Unge Høyre tror verden går i riktig retning. Vi tror på en bedre fremtid og vi tror på enkeltmenneskets evne til å skape den i fellesskap med andre. Frie mennesker som får muligheten til å utfolde seg skaper det beste samfunnet, også internasjonalt. En forutsetning for at enkeltmennesker skal bidra til dette er at de er frie individer som lever i samfunn som er åpne, demokratiske og som overholder menneskerettighetene. Vår viktigste kamp er å sørge for at flere mennesker lever i slike samfunn, og Norge skal bidra til utvikling.

Unge Høyre mener at kampen for menneskerettigheter og demokrati må være en sentral del av Norges utenrikspolitikk. Når vi mener at retten til liv, helse, frie ytringer, politisk frihet og eiendomsrett, rettsikkerhet og religionsfrihet er universelle rettigheter som ikke stopper ved landegrensene, kan heller ikke vår kamp for å sikre disse stoppe ved landegrensene.

Gå til politikk A-Å