Selv om Norge har lav arbeidsledighet er det fortsatt 122 000 mennesker registrert som arbeidsledige. Lover og regler gjør at det er vanskelig for de som står utenfor å få en fot innenfor i arbeidsmarkedet. Mange blir derfor fanget i en fattigdomsfelle når de ikke kommer seg inn.

For å sikre at færre faller utenfor vil Unge Høyre:

  1. Det skal alltid lønne seg å jobbe gjennom å gi skattelettelser, og spesielt til de som tjener alle minst.
  2. Ha en skole med tilpasset undervisning og gode lærere som sørger for at alle elever når sitt maksimale potensial.
  3. Gjøre det lettere å komme inn på arbeidsmarkedet gjennom å modernisere arbeidsmiljøloven slik at den blir mer fleksibel.
  4. Tillate midlertidige ansettelser slik at flere kan få en fot innenfor arbeidslivet.
Gå til politikk A-Å