Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Det øker sannsynligheten for at flere velger å starte sin egen bedrift når de blir eldre. Unge Høyre er for å styrke ordningen med Ungt Entreprenørskap.

Unge Høyre stiller seg positive til at skoleelever får prøve hvordan det er i starte en bedrift. På generelt grunnlag mener vi at skolen i større grad burde invitere næringslivet i undervisningen, slik at man opplever at utdanningen er relevant for videre arbeidsliv.

Gå til politikk A-Å