Det er et stadig økende problem at flere unge faller utenfor samfunnet. Vi ser også en trend at dette i større grad gjelder gutter enn jenter. Unge Høyre ønsker å senke terskelen for at disse skal kunne få prøve seg i arbeid. Vi sier derfor ja til en større bruk av midlertidige ansatte, aktivitetsplikt og et bedre samarbeid mellom NAV og næringslivet. Ingen skal kunne bli ufør  uten at man opplever å bli sett, behandlet med respekt og få et passene tilbud.

Gå til politikk A-Å