Hver eneste dag vurderes innsatsen din som elev av læreren. I timene, på prøver, under fremføringer, lekser og innleveringer får du kontinuerlig tilbakemelding på hvordan du jobber, hvor bra du gjør det og hvordan du kan forbedre deg. Hvorfor skal det ikke være slik for læreren også?

Unge Høyre mener det skal være opp til skoleledere og lærere å velge de undervisningsmetodene som gjør at elever får gode læringsresultater. En slik frihet forutsetter at lærere og skoleledere velger de undervisningsmetodene som gjør at elevene lærer mest. Unge Høyre mener derfor at alle lærere har et metodeansvar, og at lærere jevnlig skal få tilbakemelding fra skoleledelsen, kolleger og elever. Unge Høyre mener derfor det er best om det innføres undervisningsevaluering på alle skoler. Det må selvsagt skje i samarbeid med lærerne og med respekten for læreren som fagperson. Bare da kan vi lytte til elevene og skape verdens beste skole!

Gå til politikk A-Å