Mennesker vil alltid ha et behov for å forflytte seg fra et sted til et annet. Unge Høyre vil føre en politikk som gir effektive transportløsninger med lavest mulig utslipp. Det må bli billigere og enklere å forflytte seg og utslippene må ned.

Transportsektoren har de største CO2-utslippene i Norge og står for om lag en fjerdedel av norske klimagassutslipp. Utslippene fra transport er derfor en av Norges største klimautfordringer.

Unge Høyre vil derfor:

 • Lovfeste kravet om at nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025.
 • Midlertidig øke vrakpanten til 30 000 kroner for å øke utskiftningstakten i bilparken. Det må stilles krav om utbytting til et miljøvennlig alternativ.
 • Bygge ut hurtigladeinfrastruktur for el-kjøretøy i hele landet.
 • Stille krav til fylkeskommunene om å tilby null- eller lavutslipps kollektivtilbud.
 • Gi arbeidsgiverne skattefradrag for kjøp av kollektivkort til ansatte.
 • Stille krav om utslippsfri jernbane innen 2030.
 • At staten skal ta 50 prosent av totalkostnaden ved etablering av landstrøm ved større norske havner.
 • Stille strengere klimakrav i anbudene for kortbanenettet.
 • Bruke mer biodrivstoff i flysektoren.
 • Fase inn el-fly raskt når teknologien blir moden.
 • Jobbe for å starte et norsk senter for elektrifisering av luftfarten.
Les mer om hva Unge Høyre vil i klima- og miljøprogrammet her.
Gå til politikk A-Å