Tog er en viktig del av transportsystemet i Norge. Tog kan gå på elektrisitet eller hybridløsninger som gjør at de ikke forurenser. Dette gjør tog til et godt alternativ til bil og fly. For å løse klimakrisa er det nødvendig at flere tar toget og at vi frakter mer gods og varer på tog. Derfor vil Unge Høyre bygge flere jernbanestrekninger, bedre kapasitet og gjøre det billigere for ungdom å ta tog. Det vil gi mindre utslipp fra biler og forurensende lastebiler og vogntog på veien. I tillegg blir det lettere å komme seg frem for bilene og færre farlige situasjoner med store kjøretøy på veiene. Unge Høyre vil også legge til rette for lyntog mellom byene der det er lønnsomt.

Gå til politikk A-Å