I dag har barn av høyt utdannede foreldre bedre språkferdigheter enn barn av lavt utdannede foreldre allerede i treårsalderen. Barn av foreldre med høy utdannelse har større sjanse for å fullføre videregående opplæring, og forskjellene mellom elevene forsterkes gjennom skoleløpet. Unge Høyre vil at alle elever skal ha mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter. Elevenes bosted eller sosiale bakgrunn skal ikke være avgjørende for deres muligheter til å lykkes på skolen. Tidlig innsats fostrer mer læring og jevner ut forskjellene mellom elevene.

Gå til politikk A-Å