Norge har en av de friskeste befolkningene i verden, noen av de mest sjenerøse sykelønnsordningene, men samtidig det høyeste sykefraværet. Det gir lite mening at vi har mye høyere sykefravær enn for eksempel Sverige. Vi ser også at korttidssykefraværet er mye høyere enn vanlig under store begivenheter som OL og fotball-VM. Hvis vi skal ha en velferdsstat som fungerer i fremtiden er det viktig at alle som kan jobbe, faktisk jobber.

Vi vil derfor redusere sykelønn til 80% og innføre tre karensdager. Dette vil gi et insentiv for å senke korttidsfraværet. Samtidig er det viktig at de som er syke over lengre perioder får den støtten de trenger, og får en unntaksordning fra karensdagene.

Gå til politikk A-Å