Unge Høyre vil tillate altruistisk surrogati. Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få båret frem eget barn gjennom surrogati. Dette burde ikke være ulovlig. Å nekte voksne mennesker retten til det mange vil karakterisere som en naturlig del av livet, nemlig å bli foreldre, er ikke riktig. Så lenge surrogati kan oppleves som positivt for begge parter, (kvinnen som bærer barnet, og foreldrene), er det ingen grunn til å opprettholde forbudet.

Gå til politikk A-Å