For å løse fremtidens utfordringer, er vi avhengige av å satse på kunnskap og kompetanse. Da er vi også avhengige av at studentene har rammene rundt seg som de trenger, at de har motivasjon og støtte, og at de får utfordre seg innenfor sitt fagfelt.

Unge Høyre vil blant annet: 

• Bygge flere studentboliger, spesielt i pressområder.
• Jobbe for flere lavterskeltilbud for studenter som trenger noen å prate med.
• At alle studenter skal ha en kontaktperson og veileder første semester på nytt studie.
• Stimulere til økt forelesningssamarbeid mellom nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.
Hvis du vil vite mer om studentpolitikken vår, les programmet vårt her.
Gå til politikk A-Å