Solenergi innebærer å utnytte energi fra solen som verktøy for mennesker, for eksempel ved oppvarming eller ved solceller som gir strøm.

For å løse klimakrisa er vi avhengig av å erstatte forurensende energikilder som kull, gass og olje med fornybar energi. Unge Høyre støtter derfor at solenergi brukes i stor skala for å erstatte disse forurensende energikildene. Energi fra solcellepaneler krever ofte store områder, og det er derfor mest praktisk og best utnyttelse av arealet å bruke dem på bygninger eller i nærheten av der mennesker allerede har gjort inngrep i naturen. Unge Høyre ønsker blant annet at personer som installerer solcellepaneler på sitt eget hus eller på hytten sin, kan få tilskudd for en del av kostnadene.

Gå til politikk A-Å