Unge Høyre mener kommunene er best egnet til å bestemme om og hvor det skal være avstandskrav for bruk av snøscooter. Vi mener politikken skal ta utgangspunkt i at mennesker skal få gjøre som de vil og leve frie og selvstendige liv, så lenge det ikke går ut over andre. Hvis kommunen ikke mener at snøscootere er et problem, ser vi ingen grunn til at staten skal si noe annet.

Gå til politikk A-Å