Flere elever opplever mobbing, og mange norske ungdommer lever med en psykisk lidelse. For flere av disse elevene er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Dessverre blir mange tilfeller oppdaget sent, og mange barn og unge får ikke den behandlingen trenger. Unge Høyre vil ansette flere helsesøstre og skolepsykologer, mens vi samtidig gir elevene mulighet til å henvises til psykolog gjennom skolehelsetjenesten.

Gå til politikk A-Å