Derfor sier Unge Høyre at vi må prioritere utbygging og vedlikehold av norsk veinett, og utbygging av kapasiteten på jernbanen. Slik styrker vi norsk konkurranseevne og kan sikre gode og sikre veier og god kapasitet på jernbanen. For å nå dette må vi ta i bruk mer effektive metoder for å bygge og vedlikeholde veier.

Unge Høyre mener vi i større grad bør bruke private aktører og såkalte OPS-prosjekter (Offentlig-privat samarbeid). Gjennom OPS-prosjekter bygger private aktører med offentlige midler. Veiene bygges raskere og bedre siden det er de private som har ansvaret for vedlikehold i en 20-25 års periode.

Gå til politikk A-Å